【内容导读】对于108将来说,大家都是带着梦想上的梁山,起码是带着吃喝嫖赌、享受荣华富贵的心愿加入的梁山。但是愿望是美好的,现实是超级残酷的。很多人在追求梦想的路上就挂了,…

duì108jiāngláishuō,jiādōushìdàizhemèngxiǎngshàngdeliángshān,shìdàizhechīpiáo xiǎngshòurónghuáguìdexīnyuànjiādeliángshān dànshìyuànwàngshìměihǎode,xiànshíshìchāocánde hěnduōrénzàizhuīqiúmèngxiǎngdeshàngjiùguàle,shènzhìháiméiyǒuděngdàozhāoān,háiméiānpáizhíjiùsàngmìngle,suǒběnshàngshìbáimángchǎng 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>浒</rb><rt>hǔ</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>结</rb><rt>jié</rt><rb>局</rb><rt>jú</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>低</rb><rt>dī</rt><rb>调</rb><rt>diào</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>显</rb><rt>xiǎn</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>露</rb><rt>lù</rt><rb>水</rb><rt>shuǐ</rt>!

suǒkànchū,chuàngdefēngxiǎnhěn,xuǎnliángshānyàojǐnshèn dànrénzǒngyàoyǒudiǎnmèngxiǎng,wànguǐ使shǐshénchàshíxiànlene?quèshí,duìjuéduōshùliángshānhǎohànláishuō,menxuǎnzhèzhǒnggāofēngxiǎnzhí,jiéguǒquèméiyǒuhuòxiàngyīngdehuíbào,dànshìduìshǎoshùrénláishuō,quètōngguòliángshānzhèpíngtái,shíxiànlerénshēngzhìdefēiyuè 

zài108jiāngzhōng,quèshíjiéhěnhǎoderén,yànqīng,zhìshēn,shìtīngzheqiántángjiāngcháoérzuòhuàchéng,suànshìgōngyuánmǎn zàisòngqīng,jiùshìsòngjiāng,shìpāolegāoguānhòu,shàngzòucháotíngshuōyàohuíjiāxiàojìng,jiéguǒdàoleshànzhōng dāngrán,háiyǒushǎorén,shìzàishāchǎngshàng,méiyǒudǎozàiquándòu,jiéguǒháisuànyuánmǎn 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>浒</rb><rt>hǔ</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>结</rb><rt>jié</rt><rb>局</rb><rt>jú</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>低</rb><rt>dī</rt><rb>调</rb><rt>diào</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>显</rb><rt>xiǎn</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>露</rb><rt>lù</rt><rb>水</rb><rt>shuǐ</rt>!

dànshì,zhèxiērénjǐnjǐnshìdàoleānquánníngjìngdeshēnghuó érliángshānyǒurén,dàndòngguānruòhuǒ,shíbǎoquándexìngmìng,érqiěnéngchōngfènquánhéngxíngshì,shípínghuánjìng,shǐzhōngràngchùānquándewèizhì,bìngzàizuìhòuyuǎnhǎiwài,chéngwéiguójiādehuángshàng zhèrénjiùshìhúnjiānglóngjun4 

zuòwéiliángshāndeshuǐjun1lǎo,jun4sòngjiāngguānfēitóngbān,zhīsuǒfēitóngbān,gèngzhòngyàodeyuányīnshìyīnwéijun4céngjiùguòsòngjiāngdexìngmìng,jiāshàngshuǐxìnglede,shàndàiduì,xīnxiōngkāikuò,suǒshàngleliángshānzhīhòu,ránérránjiùchéngwéiliángshānshuǐjun1tóulǐng 

jun4zàiliángshān108jiāngzhōngpáiwèi26,shíguāngcóngpáimíngláikàn,bìnggāo,shènzhìyǒudiǎnkàohòu,dànshìjun4gēnběnzài,zhēnggōng,láosāo,wánquáncóngzhīānpái wéizuòdeshìqíngjiùshì,liángshānrànggànshájiùgànshá,sòngjiāngānpáishímerènjiānjuéluòshí zhèngshìzàidelǐngdǎoxià,liángshānshuǐjun1xiétuánjié,shàngxiàxīn,chūshènzhìshìchāoéwánchénglezhàndòurèn,menjǐnzàidefǎncháotíngwéijiǎozhōngbiǎoxiànchū,érqiězàizhāoānhòudezhēngliáo zhēngtián zhēngwángqìng zhōngshìbiǎoxiànchū,xiàgōngshù 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>浒</rb><rt>hǔ</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>结</rb><rt>jié</rt><rb>局</rb><rt>jú</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>低</rb><rt>dī</rt><rb>调</rb><rt>diào</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>显</rb><rt>xiǎn</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>露</rb><rt>lù</rt><rb>水</rb><rt>shuǐ</rt>!

gōngzhēnggōng,suǒyǒuróngdōutuīgěixiàmiànxiōng,jun4jiùshìzhèmegànde 

hòuláiliángshānyīngxióngwéisòngcháodōngzhēng西tǎo,dexiōngmenshāngshù,zhèngzàizhèshíhòu,jun4rènshílefèibǎo,fèibǎo tàipíngběnshìjiāngjun1dìng,jiāngjun1jiàntàipíng chèdònglejun4,kàntòusòngběnzhìdejun4guǒduànfàngdàoshǒudegāoguānhòu,chēngbìngguīyǐn ránhòudàilǐngtóngwēifèibǎo,zàohǎochuánzhī,cóngtàicānggǎngchéngjiàchūhǎi,tóuhuàwàiguóle 

zàihòuláijun4jìngránchéngwéixiānluóguózhīzhǔ,jiùshìjīntiāndetàiguóguówáng 

cóngzuìhòujun4dejiéláikàn,cáishìliángshān108jiāngjiézuìhǎozuìyuánmǎnderén,dāngránzuìwéizhòngyàodeshì,shǐzhōngzhīdàoyàoshíme,dǒngjìn退tuì,zhīshě 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

南明弘光帝有多荒淫:当众将幼女演员强奸致死
历史上最好色的公主!一生纳30位男妾!
澳门葡京百家樂下载:古代最残酷刑罚凌迟五百刀究竟是怎割的?
曹操与儿媳甄宓有何关系?为何两人墓地相连
澳门葡京百家樂下载:古代女犯人入狱后会受到什么样的屈辱?
澳门葡京百家樂下载:历史上多少美女被人食用的?恐怖吃人事件
娼妓制度演变澳门葡京百家樂下载 中国古代为何不禁娼妓?
博聚网